Βεβαιώσεις & Πιστοποιήσεις

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Invelop Skills λειτουργεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  με Αρ. Αδείας 2101545 από το Υπουργείο Παιδείας και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Σας παρέχει Βεβαίωση Παρακολούθησης για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθείτε.

Πιστοποιήσεις Global Cert

Η Invelop Skills είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Global Cert. Η Global Cert είναι αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης EQA Hellas.

Scroll to Top