Εξετάσεις σεμιναρίων

Πιστοποιήσεις Σεμιναρίων

Η Invelop Skills σε συνεργασία με τoν φορέα Global Cert παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε γνώσεις του Digital Marketing και Κατασκευής Ιστοσελίδων με WordPress. Oι πιστοποιήσεις βασικών γνώσεων στο Digital Marketing και το WordPress φέρουν την πιστοποίηση της Global Cert η οποία είναι φορέας αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η πιστοποίηση δίνεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Η INVELOP Skills είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από την Global Cert.

Εξετάσεις σεμιναρίων

πιστοποίηση Digital Marketing

Εξετάσεις Σεμιναρίου Digital Marketing

Αναμένεται Νέα Ημερομηνία

 • Διάρκεια εξετάσεων: 45′
 • Κόστος συμμετοχής εξετάσεων: 50€
 • 30 ερωτήσεις από την ύλη του σεμιναρίου
 • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την καταβολή του ποσού 50€.
 • Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Digital Marketing θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τα σεμινάρια Digital Marketing και Facebook Marketing.
 • Δήλωση συμμετοχών ως 

Αναμένεται Νέα Ημερομηνία

 • Διάρκεια εξετάσεων: 45′
 • Κόστος συμμετοχής εξετάσεων: 50€
 • 30 ερωτήσεις από την ύλη του σεμιναρίου
 • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την καταβολή του ποσού 50€.
 • Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του WordPress θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τo σεμινάριo Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με WordPress
 • Δήλωση συμμετοχών ως