Εισηγητές Σεμιναρίων

Στην Invelop Skills αναζητούμε συνεργάτες εισηγητές σεμιναρίων για τις θεματικές:

Αυτοβελτίωση, Soft Skills, Business & Life Coaching. 

Προσόντα:

  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  • Εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προηγούμενες εισηγήσεις ή διδακτική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

Η απασχόληση ως εισηγητής σεμιναρίων είναι περιστασιακή.

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας στο seminars@invelopskills.gr με α) συνημμένο βιογραφικό και β) αναφέροντας τις θεματικές των σεμιναρίων τα οποία θα μπορούσατε να διεξάγετε. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα:

Scroll to Top