Εξετάσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Digital Marketing και Wordpress

Πιστοποιείστε τις γνώσεις στην ενότητα του Digital Marketing και στην ενότητα του WordPress (Δημιουργία και Διαχείρισης Ιστοσελίδων).

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN.

Η Invelop Skills συνεργάζεται με την Global Cert, που είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λόγω αυτής της συνεργασίας σας παρέχετε η  δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις στις ενότητες του Digital Marketing και WordPress.

Η πιστοποίηση δίνεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Η Invelop Skills είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από την Global Cert.

Σε περίπτωση που έχετε παρακολουθήσει τα σεμινάρια Digital Marketing, Facebook Marketing και Wordpress, παρακαλώ διευκρινίστε μας ποια ενότητα από τις δύο ενδιαφέρεστε να πιστοποιήσετε.

Scroll to Top