Σεμινάρια Soft Skills

Τα soft skills είναι χαρακτηριστικά και ιδιότητες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να αλληλεπιδρά, να επικοινωνεί και να εργάζεται αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι εταιρίες και οι εργοδότες, εκτός από τις επί μέρους γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που αναζητούν στους εργαζομένους, αποβλέπουν πάντα και στα soft skills που κάνουν ένα άτομο ολοκληρωμένο, επικοινωνιακό, προσαρμοστικό σε καταστάσεις και δίνουν υπεραξία σε μια επιχείρηση. Στα σεμινάρια της κατηγορίας αυτής στόχος είναι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να αποκτήσουμε δεξιότητες που ενισχύουν το βιογραφικό μας και μας καθιστούν ικανούς να αντεπεξέλθουμε στην πολλαπλότητα των ρόλων που κατέχει ο σύγχρονος άνθρωπος τόσο στο εργασιακό του περιβάλλον όσο και στην γενικότερη καθημερινότητά του.


Επιλέξτε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, δείτε αναλυτικά τις μέρες και ώρες που διεξάγεται, καθώς και τις θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε Online κράτηση κάντε προσθήκη στο καλάθι. 

Scroll to Top