Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τις εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που ξεκινούν άμεσα.

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Δηλώστε Ενδιαφέρον

  • eLearning Εκπαίδευση
  • Αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ
  • Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
Scroll to Top