Σεμινάριο Photoshop 15 ώρες (5 τρίωρα)

30120

 Έναρξη: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019
 Ημέρες Μαθημάτων | ώρα 18:30 – 21:30 (όλες τις ημέρες μαθημάτων).
Δευτέρα 15/4/2019
Τετάρτη 17/4/2019
Παρασκευή 19/4/2019
Δευτέρα 22/4/2019
Τετάρτη 24/4/2019

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 150€ (120€ για early booking ως 8/4/2019 & για ειδικές κατηγορίες)

  • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
  • Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.
Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.