Σεμινάριο Video editing με Premiere 15 ώρες (5 τρίωρα)

30150

 Έναρξη: Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019
 Κάθε Τρίτη & Πέμπτη | ώρα 18:30 – 21:30. Αναλυτικά:
Τρίτη 8/1/2019
Πέμπτη 10/1/2019
Τρίτη 15/1/2019
Πέμπτη 17/1/2019
Τρίτη 22/1/2019

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 150€ (120€ για early booking ως 1/1/2019 & για ειδικές κατηγορίες)

  • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
  • Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.