Σεμινάριο Front-End Development (HTML, CSS, JavaScript – 30 ώρες)

50236

 Έναρξη: Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Αναλυτικά ημέρες & ώρες:

[Ενότητα HTML-CSS 15 ώρες]
– Τετάρτη 22 Μαΐου | 18:30-21:30 (3 ώρες)

– Σάββατο 25 Μαΐου | 10:00-14:00 (4 ώρες)
– Τετάρτη 29 Μαΐου | 18:30-21:30 (3 ώρες)
– Σάββατο 1 Ιουνίου | 10:00 – 15:00 (5 ώρες)

[Ενότητα JavaScript 15 ώρες]
– Τετάρτη 5 Ιουνίου | 18:30-21:30 (3 ώρες)

– Τετάρτη 12 Ιουνίου | 18:30-21:30 (3 ώρες)
– Σάββατο 15 Ιουνίου | 10:00-14:00 (4 ώρες)
– Σάββατο 22 Ιουνίου | 10:00-15:00 (5 ώρες)

Συμμετοχή: 295€ (-20% για Early Booking ως 12/5/2019 & για ειδικές κατηγορίες)

  • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
  • Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.
Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.