Σεμινάριο Δημιουργίας Περιεχομένου για τα Social Media (3 ώρες)

2430

 Ώρα Διεξαγωγής: 19:00 – 22:00

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 30€ (24€ σε ειδικές κατηγορίες)
Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την εξόφληση του ποσού. 

Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.