Σεμινάριο Facebook Marketing (3 ώρες)

30 24

Τμήμα 1: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 | Ώρα Διεξαγωγής: 18:30 – 21:30.
Early booking ως 8/4/2019.

Τμήμα 2: Τρίτη 23 Απριλίου 2019  (πρωινό) | Ώρα Διεξαγωγής: 10:30 – 13:30.
Early booking ως 16/4/2019.

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 30€ (24€ για early booking & για ειδικές κατηγορίες)
Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την εξόφληση του ποσού.

Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.