Σεμινάριο Google Ads 9 ώρες (3 τρίωρα)

3072

Έναρξη: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 | 18:30 – 21:30. Early booking ως 5/4/2019. Αναλυτικά: Παρασκευή 12/4/2019, Πέμπτη 18/4/2019, Τρίτη 23/4/2019. 

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 90€ (72€ για early booking & για ειδικές κατηγορίες)

  • Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
  • Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.
Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.