Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναστέλλει προληπτικά τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, η Invelop Skills έχει αναστείλει τη λειτουργία της από 11.3.2020 και όλα τα προγραμματισμένα δια ζώσης σεμινάρια των ημερών αυτών θα αναβληθούν. Μπείτε στην elearning πλατφόρμα μας και παρακολουθήστε τα διαθέσιμα σεμινάρια εξ αποστάσεως.

Σεμινάριο Excel Advanced (15 ώρες)

Σεμινάριο excel advanced

 Έναρξη: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.
Αναλυτικά: Σάββατο 7/3, Σάββατο 14/3
, Σάββατο 21/3 | ώρα 10:00 – 15:00

Για κρατήσεις μέχρι 26/2/2020: Κανονικό 119€ | Ειδικές κατηγορίες* 107€
Για κρατήσεις από 27/2/2020: Κανονικό 140€ | Ειδικές κατηγορίες* 126€

Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.
*Ειδικές Κατηγορίες: φοιτητές, άνεργοι, συμμετοχές 2 ατόμων και άνω, προηγούμενη συμμετοχή

Το τμήμα έχει συμπληρωθεί –

Αναμένεται νέα ημερομηνία. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον:

Παρακαλώ επιλέξτε:

  Reset options
Εκκαθάριση

** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.

Περιγραφή

Το Excel είναι το καλύτερο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες προχωρημένες γνώσεις στο Excel και να κατανοήσουν τη χρήση των συναρτήσεων μέσα από πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα. Να ενημερωθούν για επιπλέον λειτουργίες της εφαρμογής, τις οποίες θα μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του προγράμματος θα αναπτυχθούν αναλυτικά και με παραδείγματα προχωρημένες τεχνικές και λειτουργίες.

 • Αίθουσα με Laptop
 • Παρέχεται υλικό σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Δια βίου Μάθησης

Θεματικές Ενότητες

Τύποι

 • Δημιουργία τύπων
 • Αριθμητικοί τελεστές
 • Προτεραιότητα πράξεων
 • Αναφορές κελιών (απόλυτες, σχετικές, μικτές)
 • Σφάλματα τύπων και έλεγχός τους
 • Ανίχνευση προηγούμενων κελιών
 • Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών

Συναρτήσεις

 • Βασικές έννοιες
 • Τρόποι σύνταξης, ορίσματα, τιμές
 • Τιμές σφάλματος

Κατηγορίες Συναρτήσεων

 • Λογικές Συναρτήσεις (IF, AND, OR, NOT)
 • Συναρτήσεις Αναζήτησης & Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, CHOOSE, OFFSET, INDIRECT, ROW, COLUMN)
 • Συναρτήσεις Κειμένου (LEFT, RIGHT, MID, FIND, SEARCH, LEN, SUBSTITUTE)
 • Συναρτήσεις Ημερομηνίας & Ώρας (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, DATE, EOMONTH, YEARFRAC, DATEDIF)
 • Μαθηματικές Συναρτήσεις (SUMIF, SUMIFS, SUBTOTAL, MOD, INT)
 • Στατιστικές Συναρτήσεις (AVERAGE, AVERAGEIF, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, FREQUENCY)
 • Πίνακες, Βάσεις Δεδομένων και Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων (DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DCOUNTA, DAVERAGE)

Προχωρημένες τεχνικές με συναρτήσεις

Χρήση Ονομάτων

 • Τι είναι ένα όνομα
 • Τρόποι δημιουργίας ονομάτων
 • Εύρος του ονόματος
 • Κανόνες σύνταξης ονομάτων
 • Χρήση ονομάτων σε τύπους
 • Διαγραφή ονομάτων

Μορφοποίηση υπό όρους

Επικύρωση Δεδομένων

Συγκεντρωτικοί πίνακες (Pivot Tables)

Μακροεντολές


Ενδιαφέρεστε για κάτι ακόμα πιο προχωρημένο ; 
Τότε επιλέξτε το Σεμινάριο Excel Expert

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο Excel Advanced

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο χρειάζεται να γνωρίζετε βασικές γνώσεις excel, για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε τα μενού, τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα διαλόγου
 • Να δημιουργείτε Βιβλία εργασίας
 • Να χειρίζεστε τις διαδικασίες που αφορούν στα Φύλλα Εργασίας (προσθήκη φύλλων, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή και μετονομασία φύλλων εργασίας)
 • Να εκτελείτε βασικές διαδικασίες και λειτουργίες (εισαγωγή γραμμών, εισαγωγή στηλών, ταξινόμηση, εφαρμογή φίλτρου, εκτύπωση, μορφοποίηση κελιών και περιοχών)
 • Να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε με άνεση τους βασικούς τύπους του excel (SUM, COUNT, MAX, MIN)

Εισηγητής: Γιώργος Κατωπόδης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστήμιου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, στο Middlesex University Business School of London. Εργάζεται ως HR Manager σε μεγάλη εμπορική εταιρία και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη χρήση όλων των προγραμμάτων του Microsoft Office και στην ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Απευθύνεται σε:

Στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, οικονομολόγους, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων και εν γένει σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχωρημένες τεχνικές του Excel.

Scroll to Top