Εξετάσεις Σεμιναρίου WordPress Δηλώστε Συμμετοχή

50

Εξετάσεις πιστοποίησης WordPress

  • Ημερομηνία εξετάσεων:
  • Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων:
  • Διάρκεια εξετάσεων: 45′
  • Κόστος εξετάσεων: 50€
  • 30 ερωτήσεις από την ύλη του σεμιναρίου
  • Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του WordPress θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τo σεμινάριo Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με WordPress
  • Δήλωση συμμετοχών ως 

Αναμένεται νέα ημερομηνία. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον:

Παρακαλούμε επιλέξτε:

Αναμένεται Νέα Ημερομηνία

** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.