Εξετάσεις Σεμιναρίου WordPress Δηλώστε Συμμετοχή

Πιστοποίηση WordPress

Εξετάσεις πιστοποίησης WordPress

  • Ημερομηνία εξετάσεων:
  • Ώρα διεξαγωγής εξετάσεων:
  • Διάρκεια εξετάσεων: 45′
  • Κόστος εξετάσεων: 50€
  • 30 ερωτήσεις από την ύλη του σεμιναρίου
  • Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του WordPress θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τo σεμινάριo Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με WordPress
  • Δήλωση συμμετοχών ως 

Αναμένεται νέα ημερομηνία. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον:

Παρακαλώ επιλέξτε:

Αναμένεται Νέα Ημερομηνία

** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.

Εξετάσεις Πιστοποίησης WordPress

Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης Invelop Skills, οργανώνει και πραγματοποιεί εξετάσεις για την Πιστοποίηση WordPress. Μέρος στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν όσοι έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριό μας Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με WordPress. Η εξεταστέα ύλη αντιστοιχεί στην ύλη του σεμιναρίου.

Η εξέταση γίνεται με 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από την ύλη του σεμιναρίου.

H πιστοποίηση WordPress φέρει την πιστοποίηση της Global Cert η οποία είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο χώρο μας αφού η Invelop Skills αποτελεί πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από την Global Cert.

Πιστοποιήστε τις δεξιότητές σας πάνω στο WordPress, εμπλουτίζοντας έτσι το βιογραφικό σας.

  • Αίθουσα με Laptop
  • Η Πιστοποίηση δίνεται μετά το πέρας των εξετάσεων

Απευθύνεται σε:

Σε όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριό μας Δημιουργία και Διαχείριση Ιστοσελίδων με WordPress

Ο χώρος μας

Scroll to Top