Σεμινάριο: Δεξιότητες Coaching στο Εργασιακό Περιβάλλον (Business Coaching Skills) 8 ώρες

6480

 Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 & Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 | Ώρα Διεξαγωγής: 18:00 – 22:00

Η αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου βρίσκεται παρακάτω.

Συμμετοχή: 80€ (64€ σε ειδικές κατηγορίες & για early booking ως 20/2/2019)
Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την εξόφληση του ποσού.

Παρακαλούμε επιλέξτε:
Εκκαθάριση
** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.