Σεμινάριο Excel Expert (12 ώρες)

 

*Ειδικές Κατηγορίες: φοιτητές, άνεργοι, συμμετοχές 2 ατόμων και άνω, προηγούμενη συμμετοχή.

 • Ολιγομελές τμήμα. Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 • Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών, αντισηπτικά, επαρκής αερισμός κλπ).

Αναμένεται νέα ημερομηνία. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον:

Παρακαλώ επιλέξτε:

** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.

Περιγραφή

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσα από την πρακτική εξάσκηση με πολλά παραδείγματα, να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες προχωρημένες γνώσεις στο Excel και να μπορούν με ευκολία να λύνουν προβλήματα που απαιτούν τη χρήση πολλών διαφορετικών συναρτήσεων και να  χειρίζονται και να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και πληροφοριών. Θα μάθουν να συνδυάζουν συναρτήσεις και λειτουργίες με τρόπο που να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα τους και θα τους βοηθήσει στην ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και τη σαφή απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Μετά από μια σύντομη επανάληψη στον τρόπο σύνταξης και χρήσης των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων συναρτήσεων και λειτουργιών σκοπός είναι:

 • Να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στη χρήση αυτών των συναρτήσεων καθώς επίσης και να αποσαφηνισθεί πότε χρησιμοποιούμε την κάθε συνάρτηση ή λειτουργία
 • Να μάθουν τη χρήση ή/και συνδυασμό προχωρημένων συναρτήσεων και λειτουργιών, αυξημένης πολυπλοκότητας, κατά τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων
 • Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται συγκεντρωτικούς πίνακες
 • Να χρησιμοποιούν αυτοματισμούς κατά τη δημιουργία των βιβλίων εργασίας

Όλες οι ενότητες του σεμιναρίου και οι συναρτήσεις ή λειτουργίες που θα χρησιμοποιηθούν θα παρουσιαστούν μέσω ολοκληρωμένων λύσεων και παραδειγμάτων.

Θεματικές Ενότητες

Α. Προχωρημένες τεχνικές με συναρτήσεις

Χρήση συναρτήσεων για τη λύση περίπλοκων προβλημάτων

Συσχέτιση περισσότερων από μία συναρτήσεων και δημιουργία πολύπλοκων τύπων

Β. Μορφοποίηση υπό όρους και Επικύρωση Δεδομένων

Προχωρημένες πρακτικές και παραδείγματα

Χρήση συναρτήσεων με τις λειτουργίες της μορφοποίησης υπό όρους και της επικύρωσης δεδομένων

Γ. Μακροεντολές

Εισαγωγή στις μακροεντολές

Καταγραφή μακροεντολής

Σχετικές και απόλυτες αναφορές με τη χρήση των μακροεντολών

Επεξεργασία μακροεντολής στον VBE

Αποθήκευση και Διαγραφή μακροεντολής

Πρακτικά παραδείγματα

Δ. Συγκεντρωτικοί πίνακες

Βασικές αρχές των συγκεντρωτικών πινάκων

Δημιουργώντας ένα συγκεντρωτικό πίνακα

Μορφοποίηση συγκεντρωτικού πίνακα

Ομαδοποίηση, Ταξινόμηση και Εφαρμογή Φίλτρων σε συγκεντρωτικούς πίνακες

Κάνοντας υπολογισμούς με τους συγκεντρωτικούς πίνακες

Υπολογιζόμενα πεδία

Συγκεντρωτικά γραφήματα

Βελτιωμένοι συγκεντρωτικοί πίνακες και συγκεντρωτικά γραφήματα με τη χρήση μακροεντολών

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο Excel Expert

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητο να μπορείτε:

 • Να χρησιμοποιείτε με ευκολία τα μενού, τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα διαλόγου
 • Να εκτελείτε με ευκολία βασικές διαδικασίες και λειτουργίες (εισαγωγή γραμμών, εισαγωγή στηλών, ταξινόμηση, εφαρμογή φίλτρου, εκτύπωση, μορφοποίηση κελιών και περιοχών κ.α.)
 • Να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε με άνεση τους βασικούς τύπους του excel (SUM, COUNT, COUNTA, MAX, MIN, AVERAGE)
 • Να γνωρίζετε τη σύνταξη και να χρησιμοποιείτε με ευκολία αρκετούς τύπους συναρτήσεων από τις ακόλουθες ομάδες:
  • λογικές συναρτήσεις
  • συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς
  • συναρτήσεις κειμένου
  • συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας
  • στατιστικές συναρτήσεις


Δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής ; 
Τότε μπορείτε πρώτα να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο Excel Advanced

Εισηγητής: Γιώργος Κατωπόδης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστήμιου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, στο Middlesex University Business School of London. Εργάζεται ως HR Manager σε μεγάλη εμπορική εταιρία και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη χρήση όλων των προγραμμάτων του Microsoft Office και στην ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Οικονομικούς αναλυτές
 • Λογιστές
 • Στελέχη Επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν καθημερινά το excel για την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Ιδιώτες ή Επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχωρημένες τεχνικές του Excel
Scroll to Top