0 +
Σπουδαστές
0 +
Επιχειρήσεις
5/5

Εξαιρετικό σεμινάριο. Με απλότητα και σαφήνεια ο κ. Τσιντικίδης μεταδίδει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα βασικά κανάλια του Digital Marketing. Αποτέλεσε σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική μου ανέλιξη. Προτείνεται.

Μιχάλης Γιουνανλής, 11 Απριλίου 2022
Scroll to Top