Μέσα από τη δια βίου μάθηση προωθούμε τις ψηφιακές δεξιότητες και τα soft skills.

Invelop Skills = Εκπαίδευση + Τεχνολογία + Καινοτομία + Fun

Invelop Skills

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η Invelop Skills είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
με εξειδίκευση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η Invelop Skills λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο με Αρ. Αδείας 2101545 από το Υπουργείο Παιδείας και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Εμπειρίες σπουδαστών

Μας εμπιστεύτηκαν

Scroll to Top