Σεμινάρια eLearning

Αναπτύξτε τις νέες δεξιότητες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

Μέσα από τη δια βίου μάθηση προωθούμε τις ψηφιακές δεξιότητες και τα soft skills.

Invelop Skills = Εκπαίδευση + Τεχνολογία + Καινοτομία + Fun

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλα τα Σεμινάρια eLearning.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με online βίντεο μαθήματα.

Photoshop

Σύντομα Διαθέσιμο

After Effects for Beginners

Σύντομα Διαθέσιμο

Ποια άλλα θέματα σεμιναρίων θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε;

Scroll to Top