Μπείτε στην μας

Το κέντρο δια βίου μάθησης Invelop Skills παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω σεμιναρίων.

Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε νέους συνεργάτες εισηγητές σεμιναρίων.

Οι τομείς εξειδίκευσης είναι οι εξής:

Προσόντα:

  • Εξειδίκευση ή/και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  • Μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προηγούμενες εισηγήσεις ή διδακτική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

Η απασχόληση ως εισηγητής σεμιναρίων είναι περιστασιακή.

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας στο seminars@invelopskills.gr με συνημμένο βιογραφικό αναφέροντας και τον τομέα εξειδίκευσής σας ή συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα:

Scroll to Top