Μπείτε στην μας

Το κέντρο δια βίου μάθησης Invelop Skills παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω σεμιναρίων.
Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε νέους συνεργάτες εισηγητές σεμιναρίων.

Οι τομείς εξειδίκευσης είναι οι εξής:

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Εξειδίκευση ή/και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  • Μεταδοτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προηγούμενες εισηγήσεις ή διδακτική εμπειρία

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτησή σας στο seminars@invelopskills.gr με συνημμένο βιογραφικό αναφέροντας και τον τομέα εξειδίκευσής σας
ή συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα:

Scroll to Top