Δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις Πιστοποίησης Υπολογιστών

Την ημέρα της εξέτασης:

  • Να έχετε μαζί σας την πρωτότυπη Αστυνομική σας Ταυτότητα
  • Προσέλευση δεκαπέντε (15′) λεπτά νωρίτερα
  • Επίδειξη χειρόγραφης δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid 5ί ή PCR test) έως και 48 ώρες πριν την εξέταση ή να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα τον εμβολιασμό και να προσκομίσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
    (Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο)
  • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή χειρουργικής είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Επιπλέον πληροφορίες:

  • Χώρος Διεξαγωγής Εξέτασης: Invelop Skills, Ηροδότου 33, Μαρούσι (έναντι ΗΣΑΠ ΚΑΤ)
  • Διάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα και για τις τρεις ενότητες | 36 ερωτήσεις (12 ερωτήσεις από κάθε ενότητα με τυχαία σειρά εμφάνισης)
  • Για να επιτύχετε στην εξέταση χρειάζεται να έχετε πετύχει τουλάχιστον σκορ 70% μέσο όρο στην κάθε ενότητα.
  • Η παραλαβή της πιστοποίησης γίνεται περίπου σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επιτυχή εξέταση. Μέχρι την έκδοσή της μπορεί να δοθεί προσωρινή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα δηλώνετε την ημερομηνία εξέτασης που επιθυμείτε. Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ενημερωθείτε μέσω email.

Η δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις είναι οριστική, δεν ακυρώνεται και δεν μεταφέρεται. Σε περίπτωση ακύρωσης, ανεπιτυχούς εξέτασης ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις, η χρέωση για συμμετοχή σε επόμενες εξετάσεις είναι 20€.
Scroll to Top