Σεμινάριο Excel Advanced (15 ώρες)

Σεμινάριο excel advanced
Αναμένεται Νέα Ημερομηνία

 

Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την πληρωμή της προκαταβολής ή την εξόφληση.
Στην περίπτωση της προκαταβολής, η εξόφληση γίνεται την 1η ημέρα έναρξης του σεμιναρίου.
*Ειδικές Κατηγορίες: φοιτητές, άνεργοι, συμμετοχές 2 ατόμων και άνω, προηγούμενη συμμετοχή.

Ολιγομελή Τμήματα | Τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Αναμένεται νέα ημερομηνία. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον:

Παρακαλώ επιλέξτε:

** Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.

Περιγραφή

Το Excel είναι το καλύτερο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες προχωρημένες γνώσεις στο Excel και να κατανοήσουν τη χρήση των συναρτήσεων μέσα από πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα. Να ενημερωθούν για επιπλέον λειτουργίες της εφαρμογής, τις οποίες θα μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του προγράμματος θα αναπτυχθούν αναλυτικά και με παραδείγματα προχωρημένες τεχνικές και λειτουργίες.

Δραστηριότητες Hands-on

Οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις λειτουργίες του Excel μέσω hands-on ασκήσεων που θα τους ανατεθούν.

Θεματικές Ενότητες

Τύποι

 • Δημιουργία τύπων
 • Αριθμητικοί τελεστές
 • Προτεραιότητα πράξεων
 • Αναφορές κελιών (απόλυτες, σχετικές, μικτές)
 • Σφάλματα τύπων και έλεγχός τους
 • Ανίχνευση προηγούμενων κελιών
 • Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών
 • Μορφοποίηση κελιών και φύλλου εργασίας

Συναρτήσεις

 • Βασικές έννοιες
 • Τρόποι σύνταξης, ορίσματα, τιμές
 • Τιμές σφάλματος

Κατηγορίες Συναρτήσεων

 • Λογικές Συναρτήσεις (IF, AND, OR, NOT)
 • Συναρτήσεις Αναζήτησης & Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, ROW, COLUMN)
 • Συναρτήσεις Κειμένου (LEFT, RIGHT, MID, FIND, SEARCH, LEN, SUBSTITUTE)
 • Συναρτήσεις Ημερομηνίας & Ώρας (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, DATE, EOMONTH, YEARFRAC)
 • Μαθηματικές Συναρτήσεις (SUMIF, SUMIFS, SUBTOTAL, INT)
 • Στατιστικές Συναρτήσεις (AVERAGE, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS)

Χρήση Ονομάτων

 • Τι είναι ένα όνομα
 • Τρόποι δημιουργίας ονομάτων
 • Εύρος του ονόματος
 • Κανόνες σύνταξης ονομάτων
 • Χρήση ονομάτων σε τύπους
 • Διαγραφή ονομάτων

Επικύρωση Δεδομένων

 • Επιλογές επικύρωσης δεδομένων
 • Χρήση των επιλογών επικύρωσης δεδομένων για τη μορφοποίηση του φύλου εργασίας

Βάσεις Δεδομένων – Συγκεντρωτικοί πίνακες

 • Πίνακες και Βάσεις Δεδομένων
 • Δημιουργία και επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων
 • Δημιουργία και επεξεργασία συγκεντρωτικού γραφήματος

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ενίσχυσε το βιογραφικό σου με τις πιο σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου παρέχουμε Βεβαίωση Παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης αναγνωρισμένου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο Excel Advanced

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο χρειάζεται να γνωρίζετε βασικές γνώσεις excel

Για παράδειγμα:

 • Να χρησιμοποιείτε τα μενού, τις γραμμές εργαλείων και τα παράθυρα διαλόγου
 • Να δημιουργείτε Βιβλία εργασίας
 • Να χειρίζεστε τις διαδικασίες που αφορούν στα Φύλλα Εργασίας (προσθήκη φύλλων, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή και μετονομασία φύλλων εργασίας)
 • Να εκτελείτε βασικές διαδικασίες και λειτουργίες (εισαγωγή γραμμών, εισαγωγή στηλών, ταξινόμηση, εφαρμογή φίλτρου, εκτύπωση, μορφοποίηση κελιών και περιοχών)
 • Να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε με άνεση τους βασικούς τύπους του excel (SUM, COUNT, MAX, MIN)


Εάν δεν γνωρίζετε Βασικές γνώσεις Excel
τότε επιλέξτε το Online Σεμινάριο Excel Basic

Απευθύνεται σε:

Στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, οικονομολόγους, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων και εν γένει σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν προχωρημένες τεχνικές του Excel.

Εισηγητής: Γιώργος Κατωπόδης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστήμιου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, στο Middlesex University Business School of London. Εργάζεται ως HR Manager σε μεγάλη εμπορική εταιρία και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη χρήση όλων των προγραμμάτων του Microsoft Office και στην ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων.


Ενδιαφέρεστε για κάτι ακόμα πιο προχωρημένο ; 
Τότε επιλέξτε το Σεμινάριο Excel Expert

Online Σεμινάριο Excel Advanced

Παρακολουθήστε online οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από την άνεση του χώρου σας.

Scroll to Top