Δια Ζώσης Σεμινάρια

Αναπτύξτε τις νέες δεξιότητες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

Επόμενες εκπαιδεύσεις που ξεκινούν άμεσα:

Αναμένονται

Δείτε για ποια σεμινάρια αναμένεται νέα ημερομηνία και δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής.

Ποια άλλα θέματα σεμιναρίων θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε;

Scroll to Top